Als IP-apparatuur achter een router of een gecombineerde modem-router geplaatst is dan kan je mogelijk problemen ondervinden bij het gebruik van Voip Telefonie. Vooral Alles-in-één internet-diensten gebruiken nog wel eens modem-routers die weinig tot geen optimalisatie bieden voor VoIP Telefonie.


Als je VoIP account zich helemaal NIET laat registreren, dan zul je eerst poort 5060 moeten openen op de netwerkrouter.


Ook na succesvolle registratie kunnen er zich nog problemen voordoen. Vaak

gaat het hierbij om audioproblemen, waaronder bijvoorbeeld:  [ >>>...LEES VERDER]